בית משפט לתביעות קטנות בחדרה | ת"ק 34912-05-18 בן עמרם נ מדמון ואח
בפני כב השופטת קרן מרגולין – פלדמן . התובע . גיא בן עמרם . נגד. הנתבעות. 1. הילה מדמון. 2. רבקה מדמון. החלטה. 1.אני מורה לזמן את הצדדים לדיון בתובענה, אשר יתקיים בפני כב הרשמת הבכירה טלי מירום ביום 27.11.18 בשעה 09:00. . 2.התובע יוודא המצאת הזמנה לדין לידי הנתבעות, ויעקוב אחר אישורי המסירה בתיק. היה ולא יימצא אישור מסירה עד 60 ימים לפני הדיון – רשאי התובע לבצע מסירה אישית של ההזמנה לדין, כתב התביעה, והחלטה זו לידי הנתבעות, ובלבד שזו תבוצע בידי חברת שליחויות, ואישור מסירה בליווי תצהיר מוסר החתום ומאומת על ידי עו"ד יוגש על ידי התובע לתיק עד 30 ימים לפני הדיון. . יובהר כי ככל שפרטי הנתבעות אינם מלאים (לרבות שם מלא, מספר זיהוי וכתובת עדכנית) נדרש התובע להמציא תמצית פרטים עדכנית ממשרד הפנים/ מרשם החברות/ רשם העמותות – על פי המקרה – והחלטה זו כמוה כצו בעניין.. 3.תשומת לב הנתבעות לכך שקיימת חובה להגיש כתב הגנה לתיק בתוך המועדים הנקובים בהזמנה לדין. בהתאמה, אף אם תתייצבנה הנתבעות לדיון, מבלי שיוגשו מטעמן כתבי הגנה מבעוד מועד, עשוי ביהמ"ש ליתן נגדן פס"ד בהעדר הגנה במועד הדיון, בשים לב לנסיבות המקרה.. 4.תשומת לב הצדדים לכך שבתיק צפוי להתקיים דיון אחד בלבד, וככל הנראה לא ייקבעו מועדים נוספים. בהתאמה, נדרשים הצדדים להתייצב לדיון כשבידיהם כל ראיותיהם במספר עותקים מספיק לצד שכנגד ולתיק ביהמ"ש, וכל צד יזמן את עדיו לדיון. . אי התייצבותם של העדים, או של מי מטעם בעלי הדין, לא יהווה הצדקה לדחיית הדיון.. צד המבקש לזמן עד אשר איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו.. 5.כמו כן מופנית תשומת לב הצדדים לכך, שאי התייצבותו של התובע תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבעות תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדותו של התובע.. לידיעת הצדדים, צד אשר הוא או עד מטעמו זקוק למתורגמן לשפה העברית, יתייצב לדיון כשהוא מלווה במתורגמן מתאים, על מנת שניתן יהיה לקיים את הדיון במועדו. . המזכירות תזמן את הצדדים (למקום מושבו של בימ"ש זה – רח הלל יפה 13, חדרה), כך שזימון והחלטה יישלחו לכל אחד מהם בהתאם לכתובת הנקובה בכתב טענותיו.. ניתנה היום, ב סיוון תשע"ח, 16 מאי 2018, בהעדר הצדדים.
Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*