בית משפט השלום בראשון לציון | ת"א 30256-07-17 עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ כהן | | תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני
בפני . כבוד השופט מוטי פירר. תובעת. עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ. נגד. נתבע. יצחק כהן. החלטה. הצדדים יגישו עדויותיהם הראשיות בתצהירים לרבות תיק מוצגים וחוות דעת. התובעת עד ליום 20.6.18 עם העתק ישירות לב"כ הצד שכנגד ולתיק בית המשפט, ואילו הנתבע עד ליום 15.9.18, גם כן עם העתק ישירות לב"כ הצד שכנגד ולתיק בית המשפט. . כל צד יגיש את תצהיריו ומוצגיו בסריקה לתיק האלקטרוני, ובנוסף יגיש עותק כרוך ומדוגל למזכירות בית המשפט. תיק המוצגים יהיה ממוספר במספור עקיב ורציף מתחילתו ועד סופו. מסמך אשר לא יוגש במועד, לא ניתן יהיה להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, שישקול זאת רק לאחר בקשה מנומקת, הנתמכת בתצהיר.. באם לא יוגשו תצהירי העדות הראשית ותיק המוצגים במועדים הנקובים בהחלטתי, לא יורשה אותו בעל דין להביא את העד או להוכיח את העובדה, אלא אם כן ישוכנע בית המשפט, על פי בקשת בעל הדין הנתמכת בתצהירו, כי התצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות. . הצדדים ידאגו להגיש בקשה מנומקת לזימון עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן יהיה להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן – לא תותר עדותם. בקשה להזמנת עדים תוגש יחד עם התצהירים, כאשר באותה בקשה יובהר מדוע לא ניתן לקבל תצהירו של אותו עד כמו גם תמצית עדותו.. כל צד יזמן את עדיו או את העדים שהוא מבקש לחקור.. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהוא, מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, ויובהר כי תצהירו של העד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין. כל אחד מן הצדדים יוודא 21 יום לפני מועד דיון ההוכחות התייצבותם של העדים מטעמו וכן זימונם לדיון כדין. . אני קובע התיק לישיבת טרום הוכחות ליום   3.12.18 בשעה 10:00.. המזכירות תפתח תיק עזר.. ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ח, 12 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.
Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*