בית משפט השלום בחדרה | 14 אפריל 2018 | תא"מ 48770-03-16 כנאענה נ חלף ואח | בפני כב השופטת קרן אניספלד
תובעת. סבאח כנאענהע"י עו"ד וחיד עותמאן. נגד. הנתבעים. 1. אבראהים חלףע"י עו"ד מוחמד ותד2. סמאח גאנםע"י עו"ד וסים גבארה. החלטה. לפני בקשתו של נתבע 2 לחייב את התובעת בהוצאותיו בגין ניהול ההליך.. 1.בכתב-תביעה מתוקן שהוגש ביום 26.12.2016 עתרה התובעת לפצותה בתשלום סך של 12,198 ₪ בגין נזק שנגרם לרכבה בתאונת דרכים. על-פי כתב-התביעה השיא כל אחד מהנתבעים תרומה – גם אם בהיקף שאינו זהה, לקרות הנזק. שני הנתבעים התגוננו מפני התביעה. . 2.דיון הוכחות נקבע ליום 8.1.2018. בא-כוח התובעת, הנתבעים ובאי-כוחם התייצבו לדיון, אך הוא לא התקיים בשל אי-התייצבותה של התובעת לדיון; נטען כי הדבר נעשה מחמת פטירתו של דודה. במעמד הצדדים נקבע דיון הוכחות ליום 26.3.2018.. 3.בבוקר הדיון עתרה התובעת להורות על מחיקת התובענה ללא צו להוצאות. נתבע 1 הסכים לכך. נתבע 2 עמד על פסיקת הוצאותיו בד-בבד עם מחיקת התובענה.. 4.בהחלטה מיום 26.3.2018 הוריתי על מחיקת התובענה. לנתבע 2 ולתובעת ניתנה הזדמנות לטעון את טענותיהם בסוגיית ההוצאות. הטיעונים הוגשו בכתב והונחו לפני. . 5.לטענת הנתבע 2 (להלן גם הנתבע), נגרמו לו הוצאות בשל הגשת התובענה נגדו, ועם מחיקתה יש לחייב את התובעת לשאת בהן. התובעת מבקשת לקבוע כי יהא עליה לשאת בהוצאות הנתבע רק אם תוגש על-ידה תובענה חדשה נגדו באותה עילה.. 6.התובענה לא נדחתה לגופה אלא נמחקה. על-פניו, התובענה מגלה עילה ראויה להישמע לא רק נגד נתבע 1 אלא אף נגד נתבע 2, גם אם בהיקף שונה. יחד עם זאת, נתבע 2 התייצב עם בא-כוחו לדיון שהתקיים ביום 8.1.2018, טרם מחיקת התובענה – דיון שלא התקיים בשל טעם שמונח לפתחה של התובעת. . 7.במצב דברים זה, האיזון הראוי בין זכויות הצדדים מוליך לקביעה כי על התובעת לשלם לנתבע 2 סך של 1,000 ₪ בגין ניהול ההליך עד כה, ללא קשר לשאלה אם התובענה תוגש נגד נתבע 2 מחדש. סכום זה ישולם לנתבע 2 תוך שלושים יום מן המועד בו תומצא לתובעת החלטה זו, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההחלטה עד מועד התשלום בפועל. . ככל שהתובענה תוגש מחדש נגד נתבע 2, אזי תנאי להגשתה יהא כי התובעת תשלם לנתבע סך נוסף של 2,000 ₪ אשר ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום החלטה זו עד יום הגשת התביעה מחדש – זאת מעבר להוצאות אשר תיפסקנה במסגרתה של אותה תובענה חדשה. . המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ותסגור את התיק. . ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ח, 14 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.
Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*