בית משפט השלום באשקלון | תא"מ 24898-12-17 איילון חברה לביטוח בע"מ ואח נ מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | | בפני: כב השופטת אורית חדד
התובעות:. 1.איילון חברה לביטוח בע"מ. 2.יעד פירזול 1984 בע"מ. נ ג ד. הנתבעת:. מנורה מבטחים לביטוח בע"מ. החלטה. 1.דיון יתקיים ביום 31.12.18 בשעה 09:00.. על הצדדים להיות ערוכים לשמיעת הראיות מיד עם תחילת הדיון ועל התובעת להסדיר את תשלום האגרה מראש.. בקשות מקדמיות יש לעורר אך עובר לדיון ובהתאם לתקנות.. 2.במטרה לייעל את ההליך, ממליץ בית המשפט כי הצדדים ישקלו הסכמה להכרעת בית המשפט על דרך הפשרה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח חדש], תשמ"ד-1984.. 3.ככל שלא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני המצדיק להורות אחרת, יפעלו הם כדלקמן:. א.על בעלי הדין עצמם להתייצב בדיון שנקבע.. אם בעל הדין הוא מבטח, רשאי להתייצב בא כוחו לבדו ובלבד שבידיו סמכות לגבש הסכמות או אפשרות מעשית ליצור קשר מיידי עם נציג המבטח לשם כך.. ב.נוכח הוראות 214ט(א1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 לא תוגשנה עדויות. העדים בתצהירים ולמועד האמור יגיעו הצדדים בלווית עדויותיהם ועדיהם (למעט מומחים) שישמעו בע"פ ובהקשר זה ולתועלת העניין מורה אני:. תמונות שמבוקשת הצגתן יש לוודא כי תסרקנה בצבע לתיק עובר ליום הדיון או תוגשנה במהלכו כשהן מודפסות.. תיק חקירה משטרתי שמבוקשת הגשתו, ייסרק לתיק עובר ליום הדיון.. הצדדים יוודאו כי תוצג בדיון תמונה של המקום בו ארעה התאונה.. ג.ככל שיש ברצונו של בעל דין לחקור מומחה נגדי, שחוות דעתו הוגשה במצורף לכתבי הטענות כאמור בהוראת תקנה 214ג לתקנות הנ"ל, או שיש ברצונו להעיד מטעמו . מעבר לעד אחד, יודיע כן, בתוך 30 ימים מהיום.. ד.בעלי הדין מתבקשים לזמן עדיהם, לרבות מומחים, אם נתבקשה חקירתם, באמצעות מזכירות בית המשפט ולוודא קבלת ההזמנות ע"י העדים. אם מסתמן קושי בהמצאה, על בעלי הדין לבצע מסירה אישית זמן סביר עובר למועד הדיון.. ניתנה היום, ג סיוון תשע"ח, 17 מאי 2018, בהעדר הצדדים.
Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*