בית דין אזורי לעבודה בתל אביב – יפו | סע"ש 7608-01-18
16 מאי 2018. לפני: . כב הרשמת קארין ליבר-לוין . התובע: . אייל מצרי. ע"י ב"כ: עו"ד גבע. -. הנתבע: . 1. ט.ש. – טוב שם משטחים ואריזות בע"מ . 2. נסים ברנס. ע"י ב"כ: עו"ד חיון. החלטה. לפני בקשה לפטור את התובע – המבקש מתשלום אגרה בסכום של כ-2,050 ₪ וזאת במסגרת תביעה שהגיש כנגד הנתבעים בגין זכויות המגיעות לו לטענתו מתקופת עבודתו (להלן – הבקשה). . בבקשה ציין התובע כי מצבו הבריאותי אינו שפיר, הוא סובל ממחלה שאינה מאפשרת לו לעבוד. אין לו חשבון בנק או חסכונות. אין בבעלותו דירה או רכב. מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל בעקבות חובות אליהם נקלע, הוא אינו מקבל קצבה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי ואין לו מי שיתמוך בו ויממן את האגרה הנדרשת.. הנתבעים בתגובתם התנגדו למתן הפטור וטענו כי התובע לא עמד בתנאים שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון לצורך קבלת פטור. . הבקשה הועברה למתן תגובת היועמ"ש אולם מאחר והמועד יחלף והתגובה לא הוגשה, ניתנת החלטתי בהיעדרה.. התנאים להענקת הפטור מתשלום אגרה נקבעו בתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), השתס"ח -2008. לפי סעיף 12(א) לתקנות על התובע לצרף לבקשתו תצהיר מפורט על רכושו, רכוש בן זוגו ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה. לפי סעיף 12(ב) על בית הדין לבחון את יכולתו של המבקש לשלם את האגרה וכן האם ההליך עצמו מגלה עילה. הפסיקה קבעה כי נטל ההוכחה בעניינים אלה מוטל במלואו על המבקש (בש"א (ארצי) 675/09 פלקסר נגד נשיץ ברנדס, מיום   14/2/10).. יצוין כי הפסיקה קבעה שפטור מתשלום אגרה ניתן במקרים חריגים בלבד וכן כי על המבקש פטור מתשלום אגרה מוטל הנטל לפרוש לפני בית המשפט את מלוא התמונה באשר למצבו הכלכלי.  (רע"א 7532/07 פרחי נגד בנק המזרחי טפחות בע"מ, מיום  8/11/07).  כמו כן נקבע כי בקשה אשר מוגשת ללא מלוא הפרטים והתשתית הראייתית הדרושה, תידחה מטעם זה בלבד (בש"א 128/89 מצא נגד מצא, ניתן ביום 29/5/89). . יתר על כן, על המבקש פטור מאגרה להתייחס בבקשתו לשאלה, האם נעשה ניסיון ליטול הלוואה מהבנק או ממקור אחר  – וככל שנעשה ניסיון כאמור, מה היו תוצאותיו (רע"א 4014/10 דיאנה מונדז נ שבתאי בירן, ניתן ביום 21/9/10 בסעיף 10). . בנוסף, לא יינתן פטור מאגרה, כאשר המבקש לא הבהיר כיצד ידו משגת לממן את ההליך המשפטי, שכן לכאורה עליו לממן את תשלום האגרה מאותו מקור המשמש למימון עלות הייצוג שלו עצמו (רע"א 8327/08 לוי נ פרזון אגודה חקלאית, ניתן ביום 30/11/08). .  . לאחר עיון בבקשה ובתצהיר מצאתי, כי דין הבקשה לפטור מאגרה להידחות, הואיל ולא שוכנעתי, כי התובע חסר יכולת כלכלית באופן המונע ממנו לשאת בתשלום האגרה במסגרת הליך זה.. ראשית, התובע לא פירט את מקורות הכנסתו בשש החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה. כל שציין התובע בבקשתו היא את המקורות שאין לו. מאחר והוא נדרש לממן את מחייתו באופן כלשהו, הרי שהתקנות והפסיקה הטילו עליו באופן מפורש את החבות לפרט מהם מקורות כאמור. משלא עשה כן, דין בקשתו דחיה.. שנית, התובע לא פירט מהיכן מממן את ההליך המשפטי. יגוע כי ניהול הליך משפטי כרוך בתשלום אגרה המהווה תנאי לקיומו של ההליך האמור. התובע לא פירט מהיכן מממן את ייצוגו בהליך, ודי בכך בלבד כדי לדחות את בקשתו, שכן מאותו מקור ממנו אמור התובע לשלם על הייצוג המשפטי שלו, עליו לשלם גם האגרה.. ידוע כי כל הליך הנפתח בבתי המשפט חייב באגרה. האגרה שנדרש יוזם ההליך לשלם מהווה תשלום למדינה בעד השירות הניתן ע"י מערכת המשפט (ע"א 155/75 פקיד השומה נ להד, פ"ד כט(2) 505, 506) מדובר בסכום מינימלי ביחס לסכום התביעה אותו על יוזם ההליך לשלם עת הוא מבקש לנהל הליך בערכאות משפטיות והפטור ממנו ניתן במקרים חריגים בלבד.. אכן נראה כי מצבו של התובע אינו שפיר כלל, אולם בהיעדר מסירת מלוא המידע כמפורט לעיל, דין הבקשה דחייה. כמו כן, יצוין כי מעיון בנספחי הבקשה עולה כי התובע אינו חייב מוגבל באמצעים.. משלא מצאתי כי התובע נעדר יכולת כלכלית בנסיבות העניין,  איני נדרשת לדון בשאלת סיכויי ההליך.. סיכומו של דבר, הבקשה נדחית. . יחד עם זאת, כדי להקל על התובע אני מתירה לו לשלם את האגרה בארבעה תשלומים שווים, רצופים ועוקבים, כאשר התשלום הראשון ישולם תוך 30 יום מהיום. המזכירות תשלח לתובע שוברים מתאימים לתשלום.. ניתנה היום, ב סיוון תשע"ח, (16 מאי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*