In the Spotlight

בית משפט השלום בחיפה | ו"ע 30088-05-18 סולומנוב נ משרד האוצר/הלשכה לשיקום נכים | | תיק חיצוני: 701149

by פסקי דין in פסקי דין ומסמכים משפטיים 0

בפני . ועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957. יו"ר הועדה כב השופט אהרון שדה. חברת הועדה – דר נעמי אפטר. חברת הועדה – עו"ד צפורת בלאושטיין . עוררים. דוד סולומנוב. נגד. משיבים. משרד האוצר/הלשכה [...]

Advertisement


AdvertisementAdvertisement
Advertisement